TV der bevæger dig

Lovstramning: 78 biler beslaglagt i år

Politiet i Syd- og Sønderjylland har beslaglagt 78 biler siden nytår. Siden årsskiftet skal politiet beslaglægge bilen, hvis folk kører flere gange i frakendelsestiden - eller kører uden kørekort.

01:58

Beslagslagte biler ved politigården i Aabenraa. Det kniber med pladsen.

1 af 2

Tidligere var det meget sjældent, at politiet skred til beslaglæggelse. Konfiskation kom tidligere kun på tale, hvis en bilist blev taget i gentagne tilfælde af spirituskørsel. Nu ryger bilen, hvis man kører spritkørsel to gange på to år.

- Man kan måske sige, at den sanktion er hårdere end selve bøde,. Pludselig har man intet køretøj at køre i, siger leder af færdselspolitiet, Preben Christensen, til TV SYD.

Ingen pardon

Efter de nye regler, som trådte i kraft 1. januar, er der ingen pardon. Politiet skal tage bilen på stedet, hvis ejerne kører ulovligt i dem.
- Det gælder, hvis man kører uden at have taget kørekort. Det kan man gøre max. tre gange inden for tre år. Så tager vi bilen. Det sammen gælder dem, der kører i frakendelsestiden. Det er også tre gange på tre år, som udløser beslaglæggelse.
For spritbilisterne er reglerne endnu strammere.
- Vi har det også sådan, at hvis man står som registret ejer af en bil hjemme, så henter vi også den, siger vicepolitikommissær Preben Christensen.

Tidligere skulle sager, hvor bilen konfiskeres, omkring retten. Det tog tid - og der var i praksis ingen biler, som blev beslaglagt.

Nu står det i loven, at bilen skal inddrages. Hvis man får sin bil beslaglagt, kan man vælge at lave en dommer se på sagen. Men som udgangspunkt er der ikke mulighed for at få sit køretøj tilbage, noterer Preben Christensen

Flere bliver fristet

Politiet tror, at flere føler sig fristet til at køre bil uden kørekort i "Udkantsdanmark".

- Jeg tror, det har noget at gøre med infrastrukturen og de mulogheder, folk har for at komme med bus og taxaer. Den er noget vanskeligere her i yderområderne, og så tager flere chancen, siger Preben Christensen.

Pladsproblemer

De mange beslaglagte biler giver politiet store problemer med at opbevare bilerne.

Flere steder har politikredsene været nødt til at leje sig ind for at opbevare de beslaglagte køretøjer.

Bilerne bliver enten solgt - eller skrottet.