TV der bevæger dig

Massedød af fisk

Aabenraa Fjord er igen ramt af iltsvind. Strand flyder med døde havørreder, kutlinger, ulke og ålekvabber.

02:17

1 af 2

Beboere ved sydsiden af Aabenraa Fjord kunne i dag tirsdag observere tusindvis af skrigende måger. De var i gang med det helt store madorgie efter masser af fisk var døde eller lå døende i vandet eller allerede skyllet op på stranden.

Landbruget bag?

Fjorden var også genstand for iltsvind den 13. september sidste år.

Kenneth Lund, miljøvagt i Aabenraa Kommune, undersøgte sagen i dag og er ikke i tvivl om konklusionen med de mange døde fisk: Iltsvind.

Landbrugets udledninger af næringssalte kan være årsag til iltsvind i de danske fjorde.