TV der bevæger dig

Massefyringer i det tyske mindretal

50 af de 350 ansatte i det tyske mindretal i Danmark risikerer at blive fyret.

03:55

Den tyske avis kan blive ramt økonomisk.

1 af 2

Mindretallet får tilskud fra den danske stat, de sønderjyske kommuner, forbundsregeringen i Berlin og landdagen i Slesvig-Holsten.

Overalt bliver der skåret på grund af den europæiske gældskrise, og det kommer til at koste mindretallet omkring 18 millioner kroner af en samlet omsætning på 270 millioner kroner. Alene forbundsregeringen fjerner 11,25 millioner kroner af tilskuddet.

Mindretallet vil formentlig friholde de tyske skoler for nedskæringer, da de har de mest gunstige tilskudsregler.

Besparelserne vil gå ud over biblioteker, socialforsorg, kulturelle aktiviteter og den tyske avis, Der Nordschleswiger.

Har bedt om krisemøde

Formand for Bund Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, siger, at besparelserne sætter mindretallet i en vanskelig situation.

Han har bedt den mindretalsansvarlige danske minister, Bertel Haarder (V), om at indkalde til et ekstraordinært møde i kontaktudvalget, der ud over ministeren som formand har medlemmer af Folketingets partier samt repræsentanter for det tyske mindretal.

Danske folketingsmedlemmer har forsøgt at få de tyske politikere til at opgive besparelser på de danske skoler syd for grænsen, men det har været forgæves.

Danskerne står for størstedelen af tilskuddene til de to mindretal, selv om mindretalsaftalerne mellem Danmark og Tyskland siger, at udgifterne skal være fordelt ligeligt.