TV der bevæger dig

Miljøminister skal forklare p-automater i naturen

Eva Kjer Hansen, folketingsmedlem valgt for Venstre i Aabenraa-kredsen, vil have miljøminister Kirsten Brosbøl (S) til at forklare sig om beslutningen om at indføre betaling for parkering ved strande og naturområder, som TV SYD fortalte om onsdag.

Eva Kjer Hansen har stillet følgende spørgsmål til Kirsten Brosbøl:

- Ministeren bedes redegøre for, hvem der har besluttet at indføre betaling for parkering ved strande og naturområder, og på hvilket grundlag beslutningen er truffet.

Ministeren bedes redegøre for det forventede provenu ved den planlagte indførelse af betaling for parkering ved strande og naturområder.

- Synes ministeren, at det er en god idé, at der indføres betaling for parkering ved strande og naturområder? I givet fald bedes ministeren angive, ved hvor mange strande og naturområder, ministeren synes, der bør indføres betaling for parkering.

Spørgsmålene stilles på baggrund artiklen "P-automater bliver en del af naturoplevelsen" på tvsyd.dk den 3.12.2014, skriver Eva Kjer Hansen.

Onsdag fortalte tvsyd.dk her på siden, at der fra foråret skal betales for at parkere, når du vil en tur i dyrehaven i Haderslev eller til Vesterhavet ved Blåvandshuk. De to steder er nemlig blandt de 19 af de mest besøgte strande og naturområder, som Naturstyrelsen vil indføre betalingsparkering ved.