TV der bevæger dig

Milliard-overskud i Sydbank trods indtjeningsfald

Sydbank havde i seneste regnskabsår et overskud på knap to mia. kr., hvilket er bankens bedste resultat i fem år.

Sydbank præsenterede tirsdag sit årsregnskab, der vækker glæder hos ledelsen. Foto: TV SYD

Det har på bundlinjen været et godt 2017 for Sydbank med hovedsæde i Aabenraa.

Tilbageførsler af nedskrivninger er med til at sikre et resultat før skat på 1.956 millioner kroner i Sydbank i 2017 mod 1.869 millioner året før. Det bedste resultat i fem år.

- Det negative rentemiljø kombineret med den skarpe konkurrence i sektoren har medført et fortsat pres på koncernens nettorenteindtægter, siger administrerende direktør Karen Frøsig om årets resultat i bankens årsrapport.

Bankens nettorenteindtægter er faldet med 330 mio. kr. eller 14 pct. til 1.993 mio. kr. Den samlede basisindtjening er faldet med 31 mio. kr. eller én pct. i forhold til 2016.  

Aktionærerne kan se frem til et udbytte på 11,31 kr pr. aktie, hvilket  er rekordhøjt. Aktionærerne skal i den forbindelse dele halvdelen af overskuddet, helt nøjagtigt 766 mio. kr., mellem sig. Sidste år fik aktionærerne 10,46 kr. i udbytte pr. aktie.

Bestyrelsen har besluttet at tilbagekøbe egne aktier for 500 mio. kr. i 2018.

Hovedpunkter for 2017

• Fald i indtjening i alt på 1 pct.
• Stigning i basisomkostninger på 2 pct.
• Tilbageførsel af nedskrivninger med 51 mio. kr.
• Stigning i basisresultatet med 56 mio. kr. til 1.814 mio. kr.
• Positivt beholdningsresultat på 182 mio. kr.
• Bankudlån på 64,3 mia. kr.
• Indlån på 82,7 mia. kr.
• Kapitalprocent på 20,8, heraf egentlig kernekapitalprocent på 17,3.
• Foreslået udbytte på 11,31 kr. pr. aktie.
Mest sete på tvsyd.dk