TV der bevæger dig

Mindretal frygter fremtiden

Mindretal på begge sider af grænsen er bekymrede. Nu kommer minister for at forklare sig.

Mindretallene på begge sider af grænsen er bekymrede for fremtiden, når regionerne forsvinder.(Arkiv).

1 af 2

Mindretallene på begge sider af den dansk-tyske grænse er bekymrede for fremtiden. Derfor kommer sundhedsminister Ellen Trane Nørby mandag til Aabenraa, hvor hun skal mødes med begge mindretal.

Med regeringens sundhedsreform er det nemlig ikke længere Region Syddanmark, som fra dansk side vil investere i fremtidens grænseoverskridende samarbejde.

Ellen Trane Nørby, Venstre, sundhedsminister. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017

Det skal derimod kommunerne, men de skal søge om penge til projekterne et sted, som ikke er defineret i den nye sundhedsreform. Men pengesummen er defineret, og den er mindre, end Region Syddanmark hidtil har brugt på at fremme udveksling og samarbejde over grænsen. 

Det fremgår af regeringsudspillet på side 120, at regeringen vil afsætte 10 mio. kr. om året til det grænseoverskridende samarbejde, men pengene skal også tilgå Femern-samarbejdet i Østdanmark.

Regeringen vil bruge færre penge i grænselandet

Hidtil har Region Syddanmark afsat et langt større beløb.  F.eks. har regionen fra 2015-18 brugt 22 mio. kr. til en række forskellige såkaldte interregionale projekter, f.eks. lettere jobsøgning i Danmark og i Tyskland og udveksling af studerende og lærere mellem Syddansk Universitet i Sønderborg og Europa-Universitetet i Flensborg.

Region Syddanmark har også aktuelle investeringer i en grænseoverskridende platform kaldet Digital Valley, som sammentænker uddannelse og forskning, erhvervsmæssige styrkepositioner, grøn om stilling, vækst og digitalisering nord og syd for grænsen. I 2019 har regionen afsat 1.5 mio. kr. som sit bidrag til den nye platform.

Regionen støtter også en lang række andre projekter indenfor bl.a. kulturudveksling, grænseoverskridende højskoleophold, kulturturisme og filmvæksthus for danske og tyske unge. 

Venstrehåndsarbejde

- Jeg er bekymret for, at regeringen ikke afsætter penge nok, og jeg er bekymret for, at samarbejdet over grænsen  bliver til venstrehåndsarbejde i kommunerne, siger formand for Det tyske mindretal i danmark, Hinrich Jürgensen, Tinglev.

Også Flensborgs overborgmester Simone Lange (CDU) og Slesvig-Holstens mindretalsrådgiver, Johannes Callsen, har udtrykt bekymring for fremtiden hen over grænsen.