Mindretals-skoler reddes

Det tyske mindretals-skoler i Sønderjyllands skal sidestilles økonomisk med danske folkeskoler.

Hidtil er de tyske skoler blevet betragtet som privatskoler.

I aftalen om finansloven for næste år hedder det:
 
"Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at øge tilskuddet til de tyske mindretalsskoler, således at der sikres en fuld overholdelse af ligebehandlingsprincippet overfor de tyske mindretalsskoler".

- Dermed bliver det officielt anerkendt, at vore skoler er det tyske mindretals folkeskoler, siger formanden for den tyske skoleforening, Welm Friedrichsen.

Det tyske mindretal har fået reduceret tilskuddet fra Tyskland. Det danske løfte sikrer, at de tyske skoler ikke bliver ramt af besparelserne.

Dansk glæde

Det danske mindretal i Sydslesvig er glade for, at de tyske mindretalsskoler er reddet.

- Det er ikke mindst en enorm moralsk hjælp for de danske skoler i Sydslesvig, der aktuelt kæmper imod en tysk besparelse på 15 procent, siger Flemming Meyer, der er formand for det danske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).

Den slesvig-holstenske delstatsregering i Kiel har lagt op til, at de danske skoler kun skal have et tilskud på 85 procent af udgiften til tilsvarende tyske skoler i Sydslesvig.