Naturbrande plager Sydjylland

I løbet af de seneste tre dage, har der været syv naturbrande i Syd- og Sønderjylland. Kommuner opfordrer til stor forsigtighed og omtanke, når man færdes i naturen.

En landsdækkende hedebølge og næsten ingen nedbør har gjort naturen knastør. Fredag har der været to brande ved Kolding og Aabenraa. Hverken dyr eller mennesker er kommet til skade.

Tønder, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Esbjerg og Varde Kommune er gået sammen, for at appellere til borgernes omtanke. De opfordrer i fællesskab borgerne til at følge fem råd for at undgå brande. Dem kan du læse nederst i artiklen.

I samme opfordring, beder kommunerne om, at større lovlige afbrændinger i landbruget eller skovbruget udsættes til en periode, hvor det er mindre tørt.

Kolding og Fredericia Kommune indførte afbrændingsforbud den 23. juli.

De fem gode råd:

1. Undgå rygning, åben ild eller grill, hvor der er åbenlys risiko for, at en brand hurtigt kan brede sig. Respektér de lokale restriktioner ? herunder at det i forvejen er forbudt at anvende åben ild og at ryge i nåletræsplantager og lyng/hedearealer.

2. Lad være med at kaste cigaretskodder fra dig på steder, hvor der er risiko for, at de kan tænde ild i omgivelserne, fx grøftekanter.

3. Hold altid bål eller grill under opsyn.

4. Sørg for at have en ildslukker, vandslange eller en spand vand i nærheden, så du kan forhindre, at en brand spreder sig.

5. Sørg for at du har mulighed for at alarmere brandvæsnet på 112, fx ved hjælp af mobiltelefon. Husk at du skal kende adressen der, hvor du er. Alternativt kan du bruge 112 app?en.