Nedskæringer truer det tyske mindretals skoler

Regeringens økonomiske genopretningspakke har også konsekvenser for det tyske mindretals skoler. Pakken indeholder nedskæringer i forhold til friskolerne og vil derfor også ramme det tyske mindretals skoler, der er finansieret på baggrund af friskoleloven.

En reduktion af støtteprocenten fra i dag 75 til 71 i løbet af fire år vil betyde et minus på 3 mio. kr. for de 15 tyske skoler i Sønderjylland.
Skolerne modtager i dag 75 procent af det en elev i folkeskolen koster.

Mødes med undervisningsministeren

Derudover modtager de tyske skoler yderligere tilskud for at dække særlige udgifter i forbindelse med undervisningen på tysk m.v.

- Vi er tilfredse med, at vi har fået en særordning, så vores tilskud til elevtransport ikke bliver reduceret. Det var et vigtigt signal, men vi har stadig ikke fundet en løsning i forhold til reduktion af støtteprocenten, siger Welm Friedrichsen, formand for den tyske skoleforening, Deutscher Schul- und Sprachverein (DSSV).

Der er aftalt møde med undervisningsminister Tina Nedergaard, som også mindretallets formand, Hinrich Jürgensen vil deltage i.
- Vi har krav på de samme vilkår som flertalsbefolkningen - det gælder selvfølgeligt også på skoleområdet. Vi har hørt Kim Andersens - formand for Sydslesvig-Udvalget for det danske mindretal-  entydige udsagn i forbindelse med striden mellem det danske mindretal og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, om at en ligestilling betyder 100 % og ikke mindre. Tilsvarende må gælde for det tyske mindretal i Danmark, siger Hinrich Jürgensen.