TV der bevæger dig

Ni er klar til akuthjælp i Felsted

Ni frivillige akuthjælpere i Felsted ved Aabenraa er klar til at yde livreddende førstehjælp ved f.eks. hjertestop. Ordningen i Felsted er det 18. sted i regionen, hvor frivillige står klar til at yde førstehjælp.

Thyge Nielsen (V) får tilbudt en akuthjælper-vest. (Foto: Region Syddanmark).

Felsted Borgerforening, det tidligere Felsted/Tumbøl Brandværn og regionen står bag akuthjælper-ordningen.

De steder i regionen, hvor det tager længst tid for en ambulance at nå frem, har Region Syddanmark indgået lokale aftaler om frivillige akuthjælperordninger, hvor frivillige borgere uddannes til akuthjælpere.

I akutte tilfælde tilkaldes akuthjælperene via SMS fra regionens vagtcentral. Indtil ambulancen når frem, er deres opgave så at yde livreddende førstehjælp.

Thyge Nielsen, (V), formand for regionens Præhospitale udvalg, glæder sig over aftalen, som blev sat i drift lørdag:

- Fra regionens side støtter vi meget gerne op om de frivillige akuthjælperordninger, der lever op til vores kvalitetskrav om udstyr og uddannelse, for det kommer borgerne i lokalsamfundene til hjælp, når frivillige sjæle tager førstehjælpsuddannelse og etablerer sig i akuthjælperordninger som den her i Felsted, siger han.

 

Fakta

I Felsted bor der ca. 1.200. Byen ligger 11 km fra Aabenraa og 23 km fra Sønderborg.

Som et krav er det Region Syddanmarks Præhospitale leder, Torsten Lang, der har ansvaret for tilsynet med ordningen.

Akuthjælpere vil blive tilkaldt via SMS udsendt fra AMK-centralen. De vil normalt blive tilkaldt i forbindelse med hjertestop, bevidstløshed,
kvælning og alvorlig tilskadekomst.

Akuthjælperordningen i Felsted råder over ni frivillige akuthjælpere.

 

Mest sete på tvsyd.dk