Nu kan du se med, når dine afdøde kære skal brændes

Fredag indvies et nyt klimavenligt krematorium i Aabenraa med pårørende-rum, hvor man kan se kisten rulle ind i ovnen.

Det er som pårørende almindeligt at følge en afdød person, der begraves på kirkegården helt hen til graven, hvor kisten sænkes i jorden.

Nu kan du også følge dine kære det sidste stykke til krematorieovnen, når kisten skal brændes. 

quote

Tanken bag vores pårørende-rum er at give de nærmeste pårørende mulighed for at følge afdøde hele vejen.

Morten Hansen, administrationschef i Aabenraa Sogn

I Aabenraa indvies nemlig i dag fredag et nyt krematorium, hvor pårørende i et indrettet pårørende-rum giver familier mulighed for at overvære, at kisten kommer i krematorieovnen: 

- Tanken bag vores pårørende-rum er at give de nærmeste pårørende mulighed for at følge afdøde hele vejen på rejsen til et sidste farvel. Vi vil gerne skabe en parallel til den direkte afslutning, man oplever ved begravelsen, hvor man sænker kisten i jorden, siger Morten Hansen, der er administrationschef i Aabenraa Sogn, der står for krematoriet.

Bag ståldøren føres kisten i ovnen.
Bag ståldøren føres kisten i ovnen.
Foto: Zeni Arkitekter

Og hvor meget pårørenderummet vil blive benyttet er også uvist:

- Det er meget nyt i Danmark, så vi har endnu ikke rigtig erfaring med, hvordan folk vil benytte muligheden, selvom vi selvfølgelig regner med, at der er nogle pårørende, der har lyst til at være med, siger Peter Roust, der er menighedsformand i Aabenraa Sogn. 

Flere og flere vil brændes

Flere og flere danskere ønsker at blive brændt frem for at blive begravet, når de dør. I Aabenraa havde det gamle krematorieanlæg kapacitet til 1.700 kremeringer årligt. Det nye krematorie har plads til det dobbelte med 3.400 kremeringer årligt.

- Behovet for kremeringer er steget over en årrække i takt med ændringen i danskernes begravelseskultur, hvor flere og flere vælger at blive kremeret fremfor at blive begravet. Det har derfor været nødvendigt for os at tilpasse vores anlæg til virkeligheden, forklarer Morten Hansen.

Det nye krematorium i Aabenraa er det tredje krematorium i Danmark, som har et pårørenderum, hvorfra man kan overvære kremering.

Klimavenligt 

Det nye krematorium er bygget med integrerede solfangere og kommer til at producere cirka lige så meget strøm, som det forbruger på årsbasis. Desuden anvender krematoriet biobrændstof, som genanvender godt en tredjedel af energien fra ovnene, som benyttes til opvarmning af boliger i Aabenraa via fjernvarmesystemet.

Fakta om det nye Aabenraa Krematorium: