Nu skal ambulancerne være grønne

Ambulancerne skal være grønne. Det er en del af en ny aftale mellem regeringen og regionerne om miljørigtig transport.

Regeringen og regionerne har indgået en aftale, der skal sætte skub i den grønne omstilling på transportområdet. 

Aftalen indeholder bl.a. planer om klimavenlige busser, test- og demonstrationsprojekt for grøn omstilling af sygetransporter og ambulancer samt udskiftning af benzin- og dieselbiler - og vil i TV SYDS område omfatte både Region Midtjyllands og Region Syddanmarks køretøjer

Aftalen betyder, at der i Region Syddanmark igangsættes et test- og demonstrationsprojekt for grøn omstilling af sygetransporter og ambulancer i Ambulance Syd, der allerede har taget hul på den grønne omstilling med bl.a. rederbiler, der kører på el. 

Aftalen betyder også, at Region Syddanmark fra 2021 forpligter sig til CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af busser på regionale ruter. Region Syddanmark finansierer i øjeblikket 201 regionale busser, hvilket bliver til ca. 517.000 køreplanstimer årligt. Samtidig skal alle Region Syddanmarks egne 400 vare- og personbiler være nulemission senest i 2030.

Samtidig vil Region Syddanmark arbejde for, at Vestbanen udbydes med klimavenligt togmateriel (eks. batteritog eller brinttog) ved næste udbud.