Nu udtages flere sygeplejersker til strejke: Få overblikket her

Dansk Sygeplejeråd har valgt at udtage yderligere godt 700 sygeplejersker til strejken. Her kan du få et overblik over, hvor sygeplejerskernes strejke komme til at ramme i Syd- og Sønderjylland.

I over tre uger har knapt 5.000 sygeplejersker rundt om i hele landet ikke været på arbejde. Fra 10. august vil endnu færre sygeplejersker møde på arbejde.

Dansk Sygeplejeråd har nemlig varslet, at den nuværende strejke udvides, og antallet af konfliktramte sygeplejersker vil stige med 702.  

I Syd- og Sønderjylland kommer den udvidede strejke til at omfatte flere sygeplejersker i både Grindsted og Aabenraa. Det er en blanding af deltids- og fuldtidsstillinger, og samlet set ligger antallet på mellem 80 og 100 ekstra sygeplejersker. 

Ifølge kredsformanden i Kreds Syddanmark er de klar til at udtage endnu flere sygeplejersker, hvis ikke der sker noget.

- Vi har skruet op for blusset og er klar til at gøre det igen. Vores mål er at bruge konflikten til at komme retur til forhandlingsbordet, og hvis ikke der sker noget, så skruer vi endnu mere op for konflikten, siger John Christiansen, kredsformand i Kreds Syddanmark i Dansk Sygeplejeråd. 

Her kan endnu flere sygeplejersker ende i strejke fra 10. august

Ydermere vil strejken påvirke en del af de funktioner, som visiterer patienter videre til behandling i Region Midtjylland. Patientvejlederne på patientkontoret i Viborg er nemlig også udtaget til strejke. 

I Region Syddanmark er den tilsvarende funktion med at visitere patienter til andre steder i forvejen ramt af strejken. Ifølge DR.dk er seks ud af de syv medarbejdere i den såkaldte visitationsenhed sygeplejersker, der allerede nu er udtaget til strejke. Konsekvensen er en voksende pukkel af patienter, der venter på at blive sendt videre til behandling på privathospital. 

Strejken bunder i, at medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd to gange har afvist de overenskomster, som arbejdsgiverne og lønmodtagerne i kommuner og regioner var nået frem til.