TV der bevæger dig

Ny skole i Bov

Aabenraa Kommune går nu i gang med at bygge en ny skole i Bov. Den kaldes Lyreskovskole, og den løber op i 125 millioner kroner.

En skitse af den nye skole.

Arkitektfirmaet Arkitemas har vundet arkitekt-konkurrencen om byggeriet.

Skolen kommer til at bestå af en stjerneformet nybygning til indskolingen og mellemtrinene bygget op om et centralt skoletorv, hvorfra der også er adgang til en 600 kvadratmeter stor multisal.

Nybygningen skal ligge umiddelbart nord for de eksisterende skolebygninger på Kirkevej, der bygges om til udskoling for 6.-9. klassetrin. Blandt andet med et nyt science-område og udendørsarealer, der bidrager til at skabe et ungemiljø for de ældste elever.

De gamle gymnastiksale og brandstationen ved siden af de eksisterende skolebygninger rives ned for at give plads til nybyggerierne.

De to skoleområder forbindes via en sti, der i dag forbinder de nuværende skolebygninger med sportspladsen ved Padborgvej.

Byggeriet skal være færdigt i 2015.

Den nye skole skal have op mod 800 elever.

Skolen skal afløse de gamle skoler i Kruså, Padborg og Bov. Bov Skole er allerede nedlagt som folkeskole.