TV der bevæger dig

Ny sø giver bedre vandkvalitet i Genner Bugt

Skabelsen af en ny sø ved Sandskær i Aabenraa Kommune giver bedre vandkvalitet i Genner Bugt.

Den nye sø skal fungere som naturens eget renseanlæg og betyder, at der årligt udledes 1 ton mindre kvælstof i vandet ved Genner Bugt. Aabenraa Kommune har dermed realiseret landets første vådområdeprojekt under statens Grøn Vækst-plan.
 
Grøn Vækst-planen skal forbedre naturen og vandmiljøet og etableringen af den nye sø er finansieret af EU?s Landdistriktsprogram og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
 
Det er teknikere fra Aabenraa Kommune, der har genskabt en sø på 5 ha, der oprindeligt opstod i sidste istid. Søen udviklede sig med tiden til en mose, som på et tidspunkt blev afvandet gennem dræning og grøftning. Ved at fjerne rørlægninger og hæve afløbet fra området til det historiske niveau fra efter istiden, er søen genskabt.
 
Det betyder, at afstrømningsvand fra oplandets dræn og vandløb bliver ledt ud i søen, hvor vandet vil være i cirka to måneder og i den tid vil en stor del af kvælstoffet fra vandet blive omsat og dermed fjernet, inden det løber videre ud i Genner Bugt.
 
Arealerne omkring søen er privatejede og er derfor ikke offentligt tilgængelige, men forbipasserende har gode muligheder for at nyde udsigten fra Sandskærvej.
 
Aabenraa Kommune samarbejder med de seks øvrige østjyske kommuner i oplandet til Lillebælt på at reducere kvælstofbelastningen i de indre fjorde og bugter gennem nye vådområdeprojekter.
 
I løbet af de kommende år vil kommunen forsøge at gennemføre endnu to vådområdeprojekter - nemlig ved Grøngrøft og ved Rønshoved, der skal give en bedre vandkvalitet i henholdsvis Nybøl Nor og Flensborg Fjord.