TV der bevæger dig

Nye kriterier betyder flere ghettoer

Nye kriterier for særligt udsatte boligområder giver flere ghetto-områder i Syd- og Sønderjylland, hvor der nu er 10 områder på den netop offentliggjorte liste fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mod 9 hidtil.

00:22

Finlandsparken i Vejle er fortsat på listen over udsatte boligområder.

1 af 2

I vores område er der kommet nye ghettoer til i Vejle og Fredericia, mens Høje Kolstrup i Aabenraa er ude af listen.

Sønderborg, Esbjerg, Fredericia, Kolding og Horsens har udsatte boligområder, der går igen på den aktuelle liste, som kan læses på nedenstående link.

I forhold til den tidligere definition af særligt udsatte boligområder fastholdes de tre hidtidige kriterier og der suppleres med to nye kriterier om uddannelsesniveau og indkomst.

Desuden vil arbejdsmarkedstilknytningen og antal dømte fremover blive opgjort som 2-årige gennemsnit i stedet for 4-årige gennemsnit og vil således være mere aktuelle og retvisende.

Pr. 1. februar 2014 er der 33 boligområder, som opfylder kriterierne for at være et særligt udsat boligområde.

- Se hele listen her

 

Fakta:

Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder 3 ud af 5 kriterier kommer på listen.

De 5 kriterier er:

1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år)

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
overstiger 50 pct.

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om
euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på18 år og derover
(gennemsnit for de seneste 2 år).

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en
grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af
samtlige beboere i samme aldersgruppe

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64
år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af
den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen

 

Mest sete på tvsyd.dk