TV der bevæger dig

Nye master rejser sig

Energinet.dk er gået i gang med at rejse omkring 500 nye højspændingsmaster på en 172 kilometer lang strækning op gennem Jylland med start fra Hellevad ved Aabenraa.

00:47

Den nye forbindelse bygges langs en eksisterende maste-række, som vil blive fjernet, når den nye højspændingsforbindelse er klar til drift.

1 af 2

- Efter mange år med planlægning og beregninger er det virkelig en milepæl at være fremme ved selve rejsningen af masterne. Og vi glæder os over, at vi trods en senere opstart end oprindeligt planlagt alligevel forventer at kunne overholde den overordnede tidsplan, siger projektleder Christian Jensen fra Energinet.dk.
Den første mast rejses lidt nord for Kassø, øst for Hellevad ved Aabenraa.

De nye højspændingsmaster er ca. 40 meter høje, og hver mast består af fire rørdele, som udgør selve masten, og fire mastearme, som skal bære luftledningerne. Mastedesignet er nyt, materialet er galvaniseret stål.

I løbet af 2012 forventer Energinet.dk at rejse ca. 160 master mellem Kassø og Revsing ved Vejen (55 km). I 2013 rejses nye master mellem Revsing og Askær ved Brande (51 km). Og i 2014 mellem Askær og Tjele (68 km).
Den nye forbindelse bygges langs en eksisterende masterække, som vil blive fjernet, når den nye højspændingsforbindelse er klar til drift.