Nyt psykiatrisk sygehus på vej

Region Syddanmark har afsat de første 45 millioner kroner til projektering af et psykiatrisk sygehus i Aabenraa.

Den samlede udgift til det 20.000 kvadratmeter store byggeri med 115 sengepladser er beregnet til knap 450 millioner kroner. Det skal stå færdigt i 2013.

Det nye sygehus skal erstatte de psykiatriske sygehuse i Haderslev og Augustenborg på Als.

Det psykiatriske sygehus i Aabenraa ventes at få 1.700 indlæggelser om året. 700 patienter skal behandles ambulant.

Der skal fortsat være ambulant behandling i lokalpsykiatriske centre i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner.

Sygehuset skal opføres i tilknytning til det nye somatiske sygehus i Aabenraa.