Oprensning af Mølledammen vil forskønne området

Pumpestationen ved Dr. Margrethes Vej i Aabenraa bliver fornyet. I den forbindelse er man nødt til at rense Mølledammen op, og det vil gøre området kønnere.

Forskønnelse og klimasikring. Begge ting resulterer en ordentlig hovedrengøring af Mølledammen ved Slotsmøllen i Aabenraa i.

Mølledammen bliver lige nu renset op, fordi pumpestationen ved Dr. Margrethes Vej i Aabenraa, der er fra 1967-68, er ved at blive fornyet. I den forbindelse skal to kraftige ledninger under Dr. Margrethes vej undersøges.

quote

 Når mølledammen bliver renset op, er det med til at forskønne området. Slottet med åen og dammen er en rekreativ perle i Aabenraa, og det er samtidig et vigtigt element i klimasikringen af byen.

Bent Sørensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aabenraa Kommune. 

Ledningerne er godt én meter i diameter, og de er lige så gamle som pumpestationen. Det er kun muligt at inspicere dem, hvis man oprenser Mølledammen. Cirka 800 kubikmeter mudder bliver fjernet og kørt til et godkendt depot. Det vil forskønne området.

- Når mølledammen bliver renset op, er det med til at forskønne området. Slottet med åen og dammen er en rekreativ perle i Aabenraa, og det er samtidig et vigtigt element i klimasikringen af byen, så det er vigtigt, at forholdene er i orden. Derudover giver oprensningen også en bedre vanddybde i dammen til gavn og glæde for plante- og dyrelivet, siger Bent Sørensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune i en pressemeddelelse.

Oprensning spærrer dele af Dr. Margrethes Vej 

I 2013 blev noget af mudderet i den øvre del af Mølledammen fjernet. Det skete i forbindelse med et klimasikringsprojekt, hvor Slotsmølleåen blev omlagt, så den fik et selvstændigt forløb. Omlægningen gjorde også, at den del af Mølledammen ikke mudrer til, og at fisk får en bedre passagemulighed i åen.

Nu er det så den sydlige del af dammens tur til at blive oprenset, så pumpestationens ledninger kan blive undersøgt.

Arbejdet bliver gennemført fra 5. juli og ca. 14 dage frem. I den periode vil dele af Dr. Margrethes Vej blive spæret, der hvor lastbilerne skal have mudderet læsset på.