Optimismen trives igen i erhvervslivet

Flere små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark melder om problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er endnu et tegn på, at de syddanske virksomheder er på vej ud af krisen.

Det er blevet vanskeligere for virksomhederne i Syddanmark at rekruttere den arbejdskraft, de søger efter. I alt har 669 af de virksomheder, der deltager i Region Syddanmarks Vækstbarometer slået stillinger op i perioden marts til september 2013, og 35 pct. af virksomhederne svarer i undersøgelsen, at det "i høj grad" eller "i nogen grad" har været svært at finde velkvalificerede medarbejdere. I samme periode i 2012 havde 30 pct. problemer.

Den stigende konkurrence om arbejdskraften er ved siden af virksomhedernes forventninger om øget omsætning og beskæftigelse væsentlige tegn på, at vi er på ud af krisen.

Tallene kommer sammen med en måling, hvor virksomhederne udtrykker optimisme i forhold til vækst og omsætning.

Dykker man ned i de forskellige brancher, kan man se, at udfordringerne med at finde kvalificeret arbejdskraft er størst inden for bygge- og anlæg, vidensservice og handel med motorkøretøjer. Her melder over 40 pct. af virksomhederne om problemer.

Omvendt er det stadig relativt nemt for detailhandlen at skaffe arbejdskraft. Det skyldes, at der ofte er tale om ufaglært arbejdskraft, og at det private forbrug herhjemme tilsyneladende ikke er kommet op i gear.