TV der bevæger dig

Øver sig på ny motorvej

Beredskabsstyrelsen Sydjylland holder i aften sammen med det lokale redningsberedskab Aabenraa Brand og Redning samt EUC-vests Ambulance-uddannelse en større øvelse på den ny motorvejsstrækning mellem Kliplev og Sønderborg.

03:46

1 af 2

Øvelsen har til formål at træne personel på alle niveauer, og vil have deltagelse af ca. 150 brand, redningspersonel og figuranter.

Øvelsen går i gang med alarmtidspunkt kl. ca. 18:30 og vil få deltagelse af en af rednings-helikopterne fra Skrydstrup, hvis der er er akutte rednings-aktioner, der kræver helikopterens medvirken.