P-gebyr til udenlandske chauffører dur ikke

Forslaget om at lade udenlandske chauffører betale for rastepladsen i Padborg møder modstand i branchen. Chaufførerne parkerer bare andre steder.

quote

De udenlandske chauffører finder bare andre steder at parkere.

Mogens Therkelsen, direktør, H.P.Therkelsen

Kommunen får aldrig de 850.000 kroner ind.

- De udenlandske chauffører finder bare andre steder at parkere, hvis kommunen indfører gebyr på P-pladsen i Padborg, siger direktør Mogens Therkelsen fra vognmandsfirmaet H.P.Therkelsen i Padborg.

P-pladsen er særligt indrettet med køkkenfaciliteter og toiletter, og den er anlagt for at holde de udenlandske chauffører fra at overnatte på de almindelige rastepladser.

Det er byrådsmedlem i Aabenraa Ejler Schütt fra Dansk Folkeparti, der har foreslået, at de udenlandske chauffører, der bruger P-pladsen, skal betale et gebyr, så kommunen kan hente sine penge hjem.

Men de udenlandske chauffører bidrager på mange måder til økonomien i området, både ved at lægge penge i området og ved at køre med varer til og fra Danmark, siger Mogens Therkelsen

quote

Det er bare Dansk Folkepartis sædvanlige måde at markere sig på.

Mogens Therkelsen, direktør, H.P.Therkelsen

- Det er bare Dansk Folkepartis sædvanlige måde at markere, at de ikke mener, at udlændinge og udenlandsk arbejdskraft er en god vare, som direktøren udtrykker det.

Han frygter også, at et gebyr også vil gøre det endnu sværere at skaffe udenlandske chauffører. Han finder dog trøst i, at det endnu kun er Dansk Folkeparti i byrådet, der har foreslået et brugergebyr og håber på, at det vil falde til jorden i byrådet.