Pendlerne frygter nyt kaos ved grænsen

Den gradvise åbning af den dansk-tyske grænse får grænsependlerne til at sende et åbent brev til regering og Folketing. De vil have politikerne til at gøre noget, så der ikke opstår timelange køer ved indrejse til Danmark.

De mange pendlere, der hver dag tager turen fra Slesvig-Holsten til Danmark for at passe deres arbejde, frygter, at der på ny opstår kaos ved grænseovergangene, når reglerne for indrejse til Danmark gradvist bliver lempet fra den 21. april.

- Vi vil gerne undgå, at der opstår den samme situation, som vi oplevede sidste år. Her var der timelange køer, som var til gene for både pendlerne og erhvervslivet, fortæller sygeplejerske og pendler Sabrina Johansen.

Et åbent brev

Derfor har grænsependlerne i Slesvig-Holsten sendt et brev til politikerne, hvor de gør opmærksom på problemet, og de har også et par forslag til, hvordan lange køer kan undgås.

- Vi kunne godt tænke os, at en af grænseovergangene bliver forebeholdt pendlerne og de lokale beboere på begge sider af grænsen. Det kunne være Padborg, der ligger mellem overgangene i Kruså og Frøslev, fortæller Sabrina Johansen.

En anden mulighed, pendlerne foreslår, er, at en af de åbne overgange bliver udvidet med et pendlerspor.

Vi har lært af sidste år 

På borgmesterkontoret i Aabenraa gør de sig også klar til den kommende grænseåbning. Men borgmester Thomas Andresen (V) tror ikke, at det ender med samme kaos som sidste år.

- Vi har fået en masse erfaringer, som vi kan trække på. Samtidig er der denne gang flere grænseovergange åbne. Derfor tror jeg ikke, det går så galt, siger Thomas Andresen.

Borgmesteren fortæller også, at en aftale med de tyske myndigheder, om at fordele pendlerne og turisterne i hver deres spor, fik løst nogle af de værste kø-problemer sidste år.

De første holder i kø

Ifølge Sabrina Johansen er der allerede nu begyndende tegn på mere trafik ved grænsen, og når nogle af de første lempelser træder i kraft fra den 21. april, frygter hun, det er startskuddet til lange køer i de kommende måneder.

Sabrina Johansen bor i Flensborg og arbejder i Aabenraa. Hun har underskrevet brevet på vegne af pendlerne.

Læs brevet her.

document — bent-brev-om-grænsesituation-2021, 0.06 MB