TV der bevæger dig

Politiet: Færre sager om tricktyverier og pinkodeafluring

Nye tal viser, at sager om tricktyveri og pinkodeafluring falder i Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Det gælder om at sikre sig, at ingen kan aflure din pinkode ved hæveautomaten eller i supermarkedet.

I første halvår 2014 var der 45 sager med afluring af pinkode, og det faldt i 2015 til kun 27 sager. Tendensen er den samme ved tricktyverier, hvor der i første halvår 2014 var 180 sager, mens der i samme periode i 2015 kun er registreret 125 sager.

- Vi er selvfølgelig meget glade for at se det kraftige fald i anmeldelserne, så færre borgere bliver udsat for denne form for kriminalitet. Og vi er i øjeblikket i gang med en målrettet forebyggende indsats mod tricktyveri på gadeplan og misbrug af stjålne betalingskort efter afluring af pinkode i samarbejde med to lokaleforretningsdrivende, siger specialkonsulent Christian Østergård fra politikredsens kriminalpræventive sekretariat.

Som en del af den præventive indsats har Syd- og Sønderjyllands Politi i sidste uge besøgt to forretninger i politikredsen, der har været ramt af denne type kriminalitet. I et samarbejde med butiksledelsen har politiet blandt andet besigtiget kasselinjerne for at se, om man kan gøre det mere sikkert for de handlende og mere besværligt for tricktyvene:

- Vi har set på forretningerne med gerningsmandens øjne. Hvor let er det f.eks. at aflure en pinkode? Er der diskretionslinjer, som holder andre personer på afstand, er der sikkerhedsafskærmning af betalingsterminalen, hvordan er kasseområderne indrettet, er det nemt at stå ubemærket og aflure tallene på dankortautomaten, hvor opmærksomme er personalet i forretningen på pinkodeafluring, er der videoovervågning osv., fortæller Christian Østergård.

Forretningerne er gået meget positiv ind i dialogen, og de fælles erfaringer fra besøgene giver både de forretningsdrivende, politiet og en sikringsleverandør input til, hvordan forretninger kan indrette sig bedre, så det bliver ekstra besværligt at aflure pinkoder.

Købmand Thomas Jordt fra Løvbjerg i Aabenraa og souschef Anders Kristensen fra Kvickly i Haderslev siger samstemmende efter besøgene, at de gerne vil være med til at sikre kunderne bedre:

- Kundernes tryghed ligger os meget på sinde, og derfor vil vi selvfølgelig gerne være med til ændringer, der gør det endnu mere sikkert og trygt at handle i vore butikker. Vi vil derfor meget gerne stille vores butikker til rådighed i forhold til at gøre det ekstra svært at aflure pinkoder i vore butikker.

På baggrund af besøgene vil politiet udarbejde en informationsfolder til de forretningsdrivende med gode råd om, hvordan forretninger indretter sig for at begrænse pinkodeafluring. Folderen forventes klar sidst på sommeren.

 

Gode huskeregler

Vær opmærksom på ikke at lade dig distrahere, når du betaler, står ved hæveautomater eller
dankortautomater.

Lad ikke andre aflæse dankortkoden i butikken og ved hæveautomaten

Tag dig god tid til at beskytte din dankortkode, når du taster ind

Bed andre om at holde afstand - det er bestemt ikke uhøfligt

Læg aldrig tasker fra dig uden at holde dem under opsyn

Vær opmærksom, hvis nogen forsøger at aflede din opmærksomhed ved f.eks. at spørge om vej eller skabe
forvirring omkring dig


Er uheldet alligevel ude

Råb altid højt, hvis du opdager, der finder et tricktyveri sted mod dig eller andre

Få med det samme lukket for dine betalingskort. Ofte sker der hævning af større kontantbeløb i timerne lige
efter tyveriet

Anmeld altid tyveriet til politiet på 1-1-4 - i hastende tilfælde 1-1-2 - før du taler med forsikringsselskabet

Har du behov for nogen at tale med efter tyveriet, så kontakt offerrådgivningen 2550 6690

 

 

 

Mest sete på tvsyd.dk