14 ministre og 26 år senere: Dobbeltspor lader stadig vente på sig

Jernbanen mellem Padborg og Tinglev er en flaskehals i Europa. Efter mange års tilløb håber erhvervsliv og politikere, der snart kommer et spor mere.

Der er kun ét spor på den 14 kilometer jernbane mellem Tinglev og Padborg. I 1993 vedtog Folketinget ellers en rammelov, der skulle bane vejen for at gøre strækningen dobbeltsporet.

Men her 26 år efter er pengene stadig ikke fundet. Nu presser politikere og erhvervsliv igen på for en løsning.

quote

Fra det nordlige Norge og Sverige - og helt ned til det sydlige Italien - er det kun mellem Tinglev og Padborg, der ikke er to spor.

Ellen Trane Nørby (V), folketingsmedlem.

- Venstre har et stort ønske om at få lavet den sidste del af dobbeltsporet. Hvis man tager fra det nordlige Norge og Sverige og helt ned til det sydlige Italien, så er det kun mellem Tinglev og Padborg, der ikke er to spor. Det er en flaskehals, der hæmmer, at man kan få varer og gods over på jernbanen, siger folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V) fra Sønderborg.   

Lastbiler væk fra vejene

Ifølge en undersøgelse fra COWI vil vi få 80.000 til 90.000 færre lastbiler på områdets veje, hvis man flytter seks procent af vejgodset over på jernbanen. Også de radikale taler for at få to spor.

quote

Mængden af gods stiger og stiger, og det vil være godt for klimaet at bruge jernbanen mere.

Nils Sjøberg (Rad), stedfortræder for Lotte Rod i Folketinget.

- Det har vi ventet på i rigtigt mange år. Men nu skal der laves en samlet infrastrukturplan for hele Danmark, og så vil det være oplagt. Mængden af gods stiger og stiger, og det vil være godt for klimaet at bruge jernbanen mere. Desuden giver det mulighed for en direkte forbindelse mellem København og Hamborg, siger Nils Sjøberg (Rad), som pt. er stedfortræder for Lotte Rod i Folketinget.

Ministeren giver ingen løfter

Både Ellen Trane Nørby og Nils Sjøberg har sendt spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht (S). 14 ministre før ham ikke fået projektet gennemført, siden rammeloven blev vedtaget i 1993.

Han kommer heller ikke med løfter op til forhandlingerne om den store infrastrukturplan, som bliver hans hovedopgave i 2020.

”Inden forhandlingerne vil jeg sørge for, at der tilvejebringes oplysninger om, hvad nye undersøgelser af dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg i givet fald vil omfatte, og hvad det vil koste at gennemføre undersøgelserne. Hvorvidt vi på baggrund af dette oplæg sætter gang i en undersøgelse af dobbeltspor ... bliver et prioriteringsspørgsmål og op til de partier, som bliver en del af den politiske aftale”, siger Benny Engelbrecht i en mail til TV SYD.

Øverst på ønskelisten

Tidligere beregninger har vist, at det vil koste mellem 500 og 700 millioner kroner at udvide til to spor. Men ministeren vil ikke afvise, at det kan blive endnu dyrere.

quote

Det er et kardinalpunkt for os.

Leif Friis Jørgensen, formand for Udviklingsråd Sønderjylland.

Ikke mindst i erhvervslivet følger man opmærksomt med. Ikke mindst hos Udviklingsråd Sønderjylland, som har en tosporet jernbane allerøverst på sin ønskeliste.

- Det er et kæmpestort problem, at man ikke har fået lavet et dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg. Det er et kardinalpunkt for os, at man gennemfører det, så vi kan udvikle den grønne transport, siger Leif Friis Jørgensen, som er formand for Udviklingsråd Sønderjylland.