Politisk vrede over fordyret akutsygehus

Der er politisk vrede og skuffelse i Region Syddanmark over den mangelfulde økonomiske styring af byggeriet det nye akutsygehus i Aabenraa. Region Syddanmark er ved at undersøge mulighederne for at søge erstatning fra totalrådgiverne

Region Syddanmark vurderer, at byggeriet vil komme til at koste op til 30 millioner kroner mere end forventet. Totalrådgiveren har anslået, at overskridelsen vil være på omkring 60 millioner i forhold til det budget, som de skulle overholde.

Men da Region Syddanmark har penge i reserve, og samtidig mener, at nogle af totalrådgiverens estimater er for høje, vurderer regionen, at beløbet kan halveres.

- Vi er i sagens natur på ingen måde tilfredse med det materiale, som totalrådgiveren har leveret. Vi har dog forhåbninger om, at overskridelsen ikke bliver så stor, som totalrådgiveren forventer, siger formand for Region Syddanmarks innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S).

- Vi mener, at vi har juridisk rygdækning til at kræve, at totalrådgiverne dækker en del af de udgifter, der er forbundet med en forsinkelse. Deres mangelfulde rådgivning har været med til at forsinke projektet og dermed fordyre det, siger Karsten Uno Petersen.

Forsinkelsen får også betydning for medarbejderne, der ikke som planlagt kan flytte fra Haderslev Sygehus til de nye faciliteter før senest oktober 2014. De berørte medarbejdere har fået besked om forsinkelsen.

Patienterne kommer ikke til at mærke noget til problemerne, udover at de skal vente lidt med at få glæde af de nye faciliteter i Aabenraa.

Region Syddanmark har netop udpeget totalrådgiverne for anden og sidste del af byggeriet ? den såkaldte Fase 2. Fordyrelsen af Fase 1 kommer til at få betydning for, hvor mange penge, der kan sættes af til den sidste del af sygehusbyggeriet.

De endelige konsekvenser bliver afklaret i løbet af 1. kvartal, hvor totalrådgiverne sammen med regionen vil få overblik over detaljerne, ligesom regionsrådet løbende vil blive holdt orienteret.

 

Fakta om byggeriet af akutsygehuset i Aabenraa: