Prinsesse Marie frivillig i redningsberedskabet

Prinsesse Marie fra Møgeltønder er i gang med første del af uddannelsen i brandslukning og redning i Beredskabsstyrelsen. Uddannelsen foregår på styrelsens tekniske skole i Tinglev.

Marie tog mod et tilbud fra Beredskabsstyrelsen om at deltage i introduktionsuddannelse sammen med ansatte i styrelsen.

Efter endt uddannelsesforløb tilknyttes prinsesse Marie Den Frivillige Indsatsstyrke (DFI) under Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning.

- Prinsesse Maries engagement er med til at skabe positiv opmærksomhed om redningsberedskabet og det vigtige arbejde med at sikre det danske samfunds robusthed, som redningsberedskabet ? og ikke mindst de frivillige - bidrager til, siger underdirektør i Beredskabsstyrelsen Flemming Klokager.

Uddannelsen omfatter discipliner som ydelse af førstehjælp, slukning af brand, redning af tilskadekomne og indespærrede samt kommunikations- og stabsarbejde.