TV der bevæger dig

Psykiatrien bygger nyt for halv milliard

Region Syddanmarks første nybyggede psykiatrisygehus er ved at tage form i Aabenraa. Fredag blev der taget spadestik til anden fase af det 490 mio. kr. dyre byggeri.

Regionsrådformand Carl Holst (V) og formand for regionens psykiatriudvalg Freddie H. Madsen (DF) tager første spadestik til psykiatrisygehus i Aabenraa

Det er blot en måned siden, at Region Syddanmark holdt rejsegilde på det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium.

Fredag blev der så taget spadestik til anden del, der skal indeholde psykiatriske døgnfunktioner og et gerontopsykiatrisk ambulatorium.

Byggeriet sker som led i en større plan, der blandt samler samler døgnfunktionerne fra Augustenborg og Haderslev og døgnfunktionen for unge i Kolding.

Psykiatrisygehuset var oprindeligt planlagt til at stå færdigt i 2018, men det blev fremrykket i forbindelse med regionsrådets 2009-vækstpakke. Nu forventes byggeriet i stedet at stå færdigt ved årsskiftet 2014/15.

Det samlede byggeri er på ca. 20.000 kvm. og får sammenlagt 111 døgnpladser og ambulante funktioner for ældre samt for børn og unge.

Det psykiatriske sygehus bliver bygget i sammenhæng med Sygehus Sønderjylland i et forsøg på at styrke samarbejdet på tværs af somatik og psykiatri.