Psykisk syge som skovhjælpere

Nu skal psykisk syge ud i skoven for at hjælpe til med forskellige opgaver. Det sker i et samarbejde mellem institutionen Montagen og Skov- og Naturstyrelsen.

De psykisk sårbare personer, som er tilknyttet Montagen, får mulighed for at løse opgaver i naturen på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Det drejer sig typisk om opgaver til glæde for publikum f.eks. samling af affald, opfyldning af folderkasser, forberedelse til arrangementer.
 
 
 
 

Win-win

Institutionsleder Michael K. Johnson siger:

- Det er simpelthen i win win situation. Nogle af de personer, jeg arbejder med, har svært ved at være sammen med mange mennesker og har stor glæde af at gå ude i naturen. Når det kan kombineres med at de løser nogle meningsfyldte og samfundsrelevante opgaver, kan det vel ikke være bedre.

Forsyningsselskabet Arwos i Rødekro har sponseret cykler, så skovhjælperne kan komme rundt i skoven.