Rapport om grænsehandel: Købmand gik fra ti kasser øl til 100

Padborg-købmand nikker genkendende til ny rapport omkring grænsehandel, der peger på, at handlen i Danmark kunne øges med mindst 5,5 mia. kr.

Der er langet en del flere bajere over disken hos SuperBrugsen i Padborg end normalt. Det gælder for den sags skyld også vin, slik og andre såkaldte nydelsesvarer.

Det skyldes i særlig grad den til tider lukkede dansk-tyske grænse og andre restriktioner, der har sat gang i salget af de varer, der for mange i området typisk købes syd for grænsen.

- Til tider har salget været helt eksploderet, fortæller brugsuddeler Peter Damgaard Madsen.

Han har oplevet, at danskerne har skulle købe deres dåseøl på dansk grund, hvilket har betydet, at ti solgte kasser om ugen pludselig blev til 100. Det er blandt andet på den baggrund, at Boston Consulting Group i samarbejde med FDB/Coop og De Samvirkende Købmænd har udarbejdet en ny rapport, der undersøger, hvor stor betydning grænsehandel har for den danske økonomi.

Danmark går glip af milliarder 

I undersøgelsen af grænsehandel anslås det, at hvis danskerne handler hjemme i stedet for i Tyskland, så vil det øge den årlige omsætning i dagligvarehandlen med mindst 5,5 mia. kr.

Rapporten er blandt andet opstået på baggrund af, at der under corona-pandemien har været mulighed for at undersøge grænsehandlen med nye øjne, hvor restriktioner har givet et nyt indblik i grænsehandlen.

Når man som SuperBrugsen kun befinder sig halvanden kilometer fra grænsen, så er netop den et af de steder, hvor en manglende grænsehandel mærkes tydeligst.

- Vi har helt sikkert mærket en stigning i antallet af kunder. Det var særligt ved første nedlukning i marts, og så har vi oplevet det igen, efter der for nylig blev indført isolationskrav på 14 dage, hvis man havde været over grænsen, fortæller Peter Damgaard Madsen.

Salget af nydelsesmidler i Region Syddanmark er steget næsten tre gange så meget som det tilsvarende salg i Region Nordjylland og Region Hovedstaden.
Salget af nydelsesmidler i Region Syddanmark er steget næsten tre gange så meget som det tilsvarende salg i Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

Ser man på antallet af varer, der er rullet over kassebåndet, har der været en betydelig stigning i omsætning.

- Vi har haft en vækst på 20 procent over hele linjen. Dertil skal vi huske på, at vi ikke har haft vores tyske kunder, som modsat ikke har kunnet komme til Danmark, fortæller han.

Den nye rapport peger på, at særligt nogle varetyper oftere bliver hentet i Tyskland. Det er nydelsesvarer såsom øl, vin, spiritus, cigaretter, sodavand og slik. Det er også her, brugsuddeleren har set et tydeligt øget salg.

- Salget har i nogle perioder været eksploderet. Normalt plejer jeg at sælge ti kasser øl om ugen, men lige nu sælger jeg 100 kasser om ugen. I forhold til vin så er salget tredoblet, fortæller Peter Damgaard Madsen.

Han kan dog se, at så snart restriktionerne forsvinder, og grænserne åbner, så forsvinder dele af salget hurtigt igen.

- Selvom vi ligger meget tæt på grænsepriserne, eksempelvis på øl og sodavand, så forsvinder salget meget hurtigt, når folk får mulighed for at handle i Tyskland igen. Jeg tror ikke, at folk i mit område gider bøvle med pant. Derfor køber de øl og sodavand syd for grænsen, fortæller han.

Rapporten anslår, at 400 mio. flere aluminiumdåser vil kunne genanvendes.
Rapporten anslår, at 400 mio. flere aluminiumdåser vil kunne genanvendes.

Aluminiumsdåser i spandevis

Ifølge den ny rapport er der også betydelige summer at hente, hvis der bliver købt flere danske dåser med pant. Det vil årligt sikre omkring 400 mio. flere aluminiumsdåser til genanvendelse, fordi der vil være færre tyske dåser uden pant.

Netop pant er også et brandvarmt emne hos Peter Damgaard Madsen.

- Jeg tror ikke, det er realistisk, at Danmark og Tyskland kan blive enige om løn, moms og afgifter. Derimod tror jeg, at hvis man for eksempel krævede, at øl og sodavand skulle have pantmærker påsat, når de transporteres over grænsen, så ville de tyske butikker hurtigt finde ud af at få pant på dem. Derudover tror jeg også, at en begrænsning af antallet af varer kunne give lidt, fortæller Peter Damgaard Madsen.

Flere job i dagligvarehandlen

Hvis rapportens konklusioner holder stik, så vil den skønnede 4,2 procent øgede omsætning skabe 4.800 fuldtids- og deltidsjob i Danmark.

Det stemmer meget godt overens med SuperBrugsen i Padborgs beregning.

- Lige nu er den øgede omsætning usikker. Det afhænger jo af lukkede grænser og restriktioner. Kunne jeg derimod lave mere langsigtede planer ved for eksempel reguleringer, så kan jeg se, at jeg vil skulle ansætte ti procent flere medarbejdere. Det svarer til fem ekstra ansatte ud over de nuværende 50, fortæller han.

Endelig peger rapporten også på, at staten og kommunerne vil få en merindtægt på mindst to mia. kroner i skatter og afgifter hvert år.