Region tvinger sønderjysk virksomhed til at lukke grusgrav – kan få store konsekvenser for hele branchen

Region Syddanmark har tvunget den sønderjyske virksomhed Kudsk & Dahl til at lukke en grusgrav midt i en tid, hvor byggebranchen er i råstofmangel.

I Nørre Hostrup lidt vest for Rødekro bliver der normalvis udvundet tonsvis af sand, grus og sten. Men lige nu står alting bomstille i området.

Det sønderjyske firma Kudsk & Dahl, der hvert år producerer mere end 700.000 tons råstoffer som sand, sten og grus, er nemlig blevet tvunget til at lukke grusgraven i Nørre Hostrup.

Det er dårligt nyt for den danske bygge- og anlægsbranche, der oplever massiv mangel på netop de råstoffer.

- Vi har syv betonværker, vi leverer materialer til, og vores lagre er ved at være tomme. Når ikke vi har mere på lager, så er der ikke længere nogen materialer at lave beton af her i Syddanmark, siger daglig leder i Kudsk & Dahl Trine Løbner Kummerfeldt til TV SYD.

Lukningen sker, fordi firmaets tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i grusgraven ved Nørre Hostrup ikke er blevet fornyet. Noget de hos Kudsk & Dahl mener skyldes bureaukratisk bøvl.

- Det har i virkeligheden ikke noget med os at gøre. Det er nogle vilkår, som regionen ikke har beskrevet godt nok i vores tilladelse, der gør, at den bliver sendt retur, siger Trine Løbner Kummerfeldt og fortsætter:

- Vi kan ikke gøre noget, vi kan ikke udbedre noget. Vi står bare og venter på, at vi kan komme i gang igen.

Dermed står Kudsk & Dahl nu med otte ansatte, der reelt ikke har noget arbejde. De har imidlertid valgt at beholde medarbejderne og sætte dem i gang med andre opgaver i håb om, at de snart igen må drive grusgraven.

Trine Løbner Kummerfeldt er daglig leder i virksomheden Kudsk & Dahl, der nu har været nødsaget til at stoppe deres udvinding af råstoffer i grusgraven ved Nørre Hostrup.
Trine Løbner Kummerfeldt er daglig leder i virksomheden Kudsk & Dahl, der nu har været nødsaget til at stoppe deres udvinding af råstoffer i grusgraven ved Nørre Hostrup.

Naboklage fra 2020 spøger stadig

Hele problematikken kan dateres tilbage til 2020, hvor en af naboerne til grusgraven klager til Region Syddanmark.

Naboen mener, at grusgraven larmer mere, end det er tilladt, og en nærmere undersøgelse viser, at naboen har ret.

Alligevel vælger regionen i 2020 at forny Kudsk & Dahls tilladelse til at udvinde råstoffer i grusgraven. Dog med den betingelse at de skal få støjniveauet ned til det niveau, reglerne foreskriver.

Men den løsning er naboen ikke tilfreds med, så han vælger derfor at klage over regionens beslutning om at forny tilladelsen til Kudsk & Dahl.

Sagen lander hos Miljø- og Fødevareklagenævnet, der giver sig til at nærlæse regionens godkendelse. I den forbindelse kommer de frem til, at der er mangler i aftalen mellem Region Syddanmark og Kudsk & Dahl.

De lægger blandt andet vægt på, at der i indvindingstilladelsen ikke er fastsat vilkår for, hvordan en wiregravemaskine, som er en af de maskiner, der larmer, må bruges.

- De maskiner, det drejer sig om, dem har vi på baggrund af det her besluttet ikke at bruge længere, så de overskridelser af støjgrænserne, de vil slet ikke komme, siger Trine Løbner Kummerfeldt.

Kudsk & Dahl benytter nu deres egne maskiner i stedet for at leje wiregravemaskiner ind, da de larmer for meget.
Kudsk & Dahl benytter nu deres egne maskiner i stedet for at leje wiregravemaskiner ind, da de larmer for meget.

Ligeledes påtaler klagenævnet, at der ikke er beskrevet vilkår for læsning af materialer i nat-perioden mellem klokken seks og syv om morgenen.

Også dette fortæller Kudsk & Dahl, at de allerede har udbedret ved at flytte deres aktiviteter i det tidsrum væk fra naboerne og om bag en værkstedshal, så støjen ikke på samme måde rammer de omkringliggende bygninger.

Ifølge Dahl & Kudsk har de derfor allerede udbedret støjgenerne. Det er dog ikke dokumenteret og indskrevet i tilladelsen. Derfor var konklusionen fra klagenævnet, at tilladelsen, regionen havde givet, ikke længere var gyldig. Det er på den baggrund, at Kudsk & Dahl 1. juni bliver tvunget til at indstille deres aktiviteter i grusgraven.


Region Syddanmark har bolden

Det kan være svært at se, hvorfor grusgraven skal være lukket, når Kudsk & Dahl beskriver, at de har løst støjproblemerne.

Svaret skal ifølge Trine Løbner Kummerfeldt findes i Region Syddanmark, da det i hendes optik er deres udformning af tilladelse, der møder kritik fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Helt samme syn på sagen har næstformand i Region Syddanmarks miljøudvalg, Karsten Byrgesen (NB), ikke.

- Vi vedkender os fuldstændig den samfundskritiske rolle, det er at udvinde de her råstoffer. Derfor så vi det ikke nødvendigt at lave et påbud, men det gjorde klagenævnet, og det er vi nødt til at rette os efter, siger Karsten Byrgesen

Karsten Byrgesen (NB) er næstformand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.
Karsten Byrgesen (NB) er næstformand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.
Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Dermed mener Region Syddanmark, at de har gjort alt, hvad de kan, for at imødese Kudsk & Dahl i den situation, de står i.

- Jeg synes, vi har håndteret sagen godt og professionelt. Med det skal vi også huske, at det faktisk er en kompliceret sag, og vi står et sted lige nu, hvor ingen af os ønsker at stå, siger Karsten Byrgesen til TV SYD.

Der skal nu udformes en ny indvindingstilladelse, hvor det er tydeligt dokumenteret, at støjniveauet efterlever de gældende regler.

En tilladelse Kudsk & Dahl tidligst vil kunne få til september, og dermed må grusgraven stå stille en god rum tid endnu. Dertil kan der komme nye klager under partshøringen, som også kan forlænge tiden uden aktivitet i grusgraven.