TV der bevæger dig

Regn forsinker motorvejsarbejde

Sommerens store regnmængder betyder forsinkelse af arbejdet med den nye motorvej fra Kliplev til Sønderborg. Spærringen af af- og tilkørsel 73 på den vestlige side vil blive forlænget med fire uger.

Arbejdet på motorvejen til Sønderborg er forsinket fire uger af sommerens kraftige regn.

- De meget voldsomme regnskyl i de sidste uger medførte skærpende omstændigheder ved anlæggelsen af de nye afkørsler og tilkørsler ved Kliplev. Vi oplever den vådeste sommer i mange år og anlægsarbejderne kan kun gennemføres med forbehold, noterer Kliplev Motorway Group på deres hjemmeside.

KMG har arbejdet på højtryk hele sommeren - med ekstra mange ansatte - for at fremskynde projektet. Men regnen har betydet en forsinkelse.

For at færdiggøre de nye afkørsler og tilkørsler ved Kliplev og for at integrere dem i tilslutningen af den nye motorvej er det  nødvendig at forlænge spærringen indtil mandag den 26. september kl. 18, oplyser KMG.