Ruineret af kommunen

Brian Flyvholm, Kliplev, er blevet ruineret efter en arbejdsskade - Aabenraa Kommune vil ikke hjælpe.

Han skal på onsdag stille i fogedretten, fordi han ikke har været i stand til at betale husleje de seneste tre måneder.

Brian Flyvholm er netop blevet opereret for en diskusprolaps.. Han fik en løfteskade i maj i år, men kæmpede sig videre på jobbet som anlægsgartner. I løbet af sommeren måtte han give op. Ryggen kunne ikke mere.

Siden august har han været uden indtægt.

Aabenraa Kommune har nemlig givet ham afslag på sygedagpenge, fordi hans rygskade endnu ikke er blevet anerkendt som en arbejdsskade.

Brian Flyvholm er omfattet af paragraf 34 i lov om sygedagpenge:

- En person, der pådrager sig en arbejdsskade omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade, og som ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, har ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag, uanset at personen ikke opfylder beskæftigelseskravet efter paragraf 32.

Paragraf 32 taler om, at lønmodtageren skal være tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrud i de seneste 13 uger.

Aabenraa Kommune har valgt, at paragraf 34 ikke skal fortolkes til Brian Flyvholms fordel. Den vil først have afklaret, om han er omfattet af lov om lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Det skal Arbejdsskadestyrelsen tage stilling til, og styrelsen er berygtet for en lang sagsbehandlingstid.

Ingen kontanthjælp

Brian Flyvholm kan heller ikke få kontanthjælp, da konen har en beskeden indtægt og han i øvrigt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

En kommune behøver imidlertid ikke at afvente en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen.

Derfor har Brian Flyvholms anket til beskæftigelsesankenævnet under Statsforvaltningen.

TV SYD erfarer, at kommunen på baggrund af en udtalelse fra ankenævnet vil genoptage sagen og udbetale sygedagpenge til Brian Flyvholm. Det betyder, at han kan afværge, at fogedretten sætter ham på gaden på onsdag.

Direktør for kommunens social- og arbejdsmarkedsafdeling, Peter Barrett, siger, at han ikke vil udtale sig om en konkret sag. Han ønsker heller ikke at forklare, hvorfor sagen i første omgang blev behandlet til ugunst for en borger.