Rundkørsel forvirrer bilister

Vejdirektoratet går nu i gang med at foretage nogle justeringer af skilte og afmærkning ved de to rundkørsler ved motorvejstilslutning 70 Aabenraa, hvor bilisterne har været forvirret.

Formålet med den nye afmærkning er at flette trafikanterne på broen mellem rundkørslerne sammen i én vognbane, så de fortsætter i én vognbane - den venstre - i rundkørslerne og på den måde skaber mere plads til trafikanterne fra motorvejsramperne.

- Vi har været lydhøre i forhold til den kritik, vi har fået, og vi håber, at disse justeringer nu vil gøre den nye afmærkning mere forståelig for trafikanterne, og at de dermed hurtigere vænner sig til de nye forhold," lyder det fra projektleder i Vejdirektoratet Pernille Svane.

Baggrunden for at lave en ny afmærkning i rundkørslerne var kødannelser i nødsporet på mtorvejen. I september 2013 udførte Vejdirektoratet så den nye afmærkning i rundkørslerne for at skabe mere plads til trafikanterne fra motorvejsramperne, og missionen er lykkedes, for køerne på motorvejen er væk.

Trafikanterne i rundkørslerne haft svært ved at forstå og vænne sig til den nye afmærkning, og Vejdirektoratet har modtaget reaktioner fra utrygge trafikanter.

På den baggrund har Vejdirektoratet, Aabenraa Kommune og politiet holdt møde om mulige løsninger, og her var der enighed om at fastholde den nye afmærkning i store træk.

Hvornår arbejdet med at sætte skilte op og justere afmærkningen går i gang afhænger af vejret. Hvis sne og frost tillader det, forventer vi justeringerne er udført inden jul.