TV der bevæger dig

Servitut i vejen for vildsvinehegn

Gammel servitut betyder angiveligt, at det planlagte vildsvinehegn langs grænsen ikke må gå gennem Kollund Skov.

Vildsvinehegnet må ifølge en gammel servitut ikke gå gennem Kollund Skov - billedet stammer fra dagen, hvor de første stolper til hegnet blev boret i jorden. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Seneste nyt: Repræsentanter fra Fødevare- og Miljøministeriet mødtes onsdag eftermiddag med embedsmænd fra Flensborg kommune for at udrede trådene. Ministeriet ønsker ikke at kommentere sagen, men TV SYD erfarer, at Flensborgs servitut kan forhindre, at vildsvinehegnet kommer til at gå gennem Kollund Skov. Medmindre parterne kan finde et forlig, så vil den danske stat være nødt til at ekspropriere selve servitutten for at slippe fri af Flensborgs indblanding.

Flensborg Kommune har fundet frem til, at det vil være ulovligt at opføre vildsvinehegnet i Kollund Skov, fordi en servitut forbyder alle former for byggeaktiviteter i skoven, skriver Flensborg Avis.
- Kontrakten angiver klart og tydeligt, at der slet ikke må bygges i skoven, lige meget hvem der ejer den, siger pressetalsmand Christian Reimer fra Flensborg Kommune.

Læs også Flensborg kan stoppe vildsvinehegn

Miljøstyrelsen havde tirsdag ingen kommentar til forbuddet mod at bygge i Kollund Skov, der ligger på den danske side af grænsen direkte ud mod Flensborg Fjord. Men det bekræftes, at styrelsen nu har fået fat i de dokumenter, der beviser, at Flensborg Kommune har vetoret i bygge- og anlægsprojekter i området. Det har foreløbig medført, at danske embedsmænd fra Miljø- og Fødevarestyrelsen er gået i dialog med Flensborg Kommune om sagen.
Miljø- og fødevareministeriet havde planlagt, at vildsvinehegnet føres igennem Kollund Skov. Det bekræfter ejeren af skoven, Den Danske Naturfond. Linieføringen fremgår ligeledes af de tegninger, som Flensborg Avis har fået udleveret.

Det var forventningen, at hegnet ville blive 70 kilometer langt, men med byggeforbuddet i Kollund Skov vil omvejen lægge mange kilometer til.

Gammel aftale

Det er en gammel aftale fra salget af skoven, der betyder, at Flensborg Kommune, der tidligere ejede skoven, kan nedlægge veto i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i skovområdet. I begyndelsen af 2019 afhændede investorerne området til Den Danske Naturfond, men de skiftende ejerforhold ændrer intet ved Flensborg Kommunes vetoret.

Samtidig har borgmester Martin Ellermann fra Harreslev Kommune umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse efterlyst et svar på, hvornår det omstridte vildsvinehegnet bliver fjernet igen.

 - Vi venter stadig på, at der fra dansk side kommer en erklæring om, hvad det kræver at få hegnet fjernet igen. Hvilke forudsætninger der skal til for, at det bliver afmonteret igen, og i hvilket tidsrum det skal ske. Det har vi ikke fået svar på endnu, siger Martin Ellermann. Han beklager samtidig, at grænsesten nummer 1 ved grænseovergangen Skomagerhus vil blive skæmmet, hvis der pludselig blev opført et vildsvinehegn, skriver Flensborg Avis.
 

Mest sete på tvsyd.dk