Skatteministeren på kontrol ved grænsen og i Billund Lufthavn

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er onsdag formiddag på besøg hos Toldcenteret i Padborg.

 I finansloven for 2016  er der afsat ekstra midler til at styrke toldkontrollen. I alt er der afsat 21,3 millioner kroner  i 2016, som bl.a. dækker over en forøgelse af SKATs mandskab, indkøb af nyt udstyr til SKATs kontrol af såvel legale som illegale varer i grænseområderne og i færge- og lufthavne. Der er lagt op til, at kontrolindsatsen er mobil, så kontrollen bliver udført der, hvor behovet er størst.

Forøgelsen af medarbejdere vil bl.a. medføre, at SKAT kan udføre flere kontroller og generelt en styrkelse af SKATs kvalitet i toldkontrollen samtidig med, at kontrollerne kan dokumenteres og kan indgå i de videre analyser.

Skatteminister Karsten Lauritzen er i denne tid på rundtur til forskellige af SKATs skattecentre og toldekspeditioner rundt om i landet.

I Padborg besøgte han onsdag formiddag Toldekspeditionen på Toldbodvej 8, hvor  han fik en indføring til de opgaver, tolderne udfører og hvilke problemstillinger de står overfor.

Senere går turen til  Billund Lufthavn, hvor skatteministeren  får en orientering om de opgaver, SKAT udfører i lufthavnen i forbindelse med toldkontrol og toldekspedition.

Derudover får han en præsentation af både en narkohund og en pengehund som et led i SKATs arbejde med både indgående og udgående toldkontrol i lufthavnen.

Sådan vil borgerne mærke, at der er flere toldere og mere grænsekontrol, siger skatteminister Karsten Lauritzen:

Skatteminister Karsten Lauritzen om øget grænsekontrol