Sorg-grupper skal hjælpe ulykkelige forældre

Region Syddanmark laver nu sorg-grupper ved regionens fødesteder i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderjylland for at støtte de ca. 185 forældre, der mister deres barn før eller ved fødslen.

Sorggrupperne skal hjælpe familierne med at komme psykisk godt igennem en meget svær tid. Derfor anbefaler regionens Sundhedssamordningsudvalg regionsrådet, at der etableres sorggrupper for forældre, der mister et barn, fire steder i regionen.

Region Syddanmark har på baggrund af tidligere års optællinger af spædbarnsdød vurderet, at ca. 185 par årligt vil kunne få brug for det nye tilbud.

- Parrene vil blive inddelt i grupper på 4-6 par og indgå i et forløb på syv uger, hvor der vil være fokus på for eksempel sorg, familiens reaktioner, parforhold og fremtiden. Det er vores forhåbning, at de ramte familier vil kunne finde professionel hjælp og omsorg i de nye sorggrupper og dermed komme ud af en svær tid med mod på fremtiden, siger Bo Libergren (V), der er formand for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark.

Prisen for de fire nye sorggrupper ligger på 1,6 millioner kroner årligt, og skal behandles i regionsrådet 24. februar og kan de kan blive oprettet fra den 1. april 2014.

FAKTA:

Sorggrupperne vil først og fremmest blive gennemført som gruppeforløb, men der kan blive tale om individuelle forløb for kvinder eller par, der ikke magter at deltage i en gruppe.

Forløbene vil blive ledet af to særligt uddannede gruppeledere på hvert sygehus. Gruppelederne vil være medarbejdere med stor erfaring på området suppleret med en terapeutisk efteruddannelse, så de er rustet til arbejdet med kvinder og forældrepar i krise.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetforliget om 2014 budgettet aftalt at etablere sorggrupper på fire adresser i regionen.

Sorggrupperne vil komme til at ligge i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderjylland. Grupperne oprettes, hvis der kan samles 4-6 par på samme matrikel. Hvis der er færre par, vil fødestederne samarbejde på tværs, så alle kan få et tilbud - uanset hvor man bor i regionen.

Henvisning til sorggrupperne foregår via fødestedets personale i forbindelse med konkrete hændelser.