Stående Kvinde får nyt ståsted

Skulpturen Stående Kvinde, som i mange år stod foran rådhuset i Rødekro, får nyt ståsted. Billedkunstrådet inviterer til afsløring om to uger.

Skulpturen er fra 1939 og er lavet af Erling Frederiksen. Da rådhuset blev solgt til ETU Forsikring, overtog forsikringen skulpturen og har taget vare på hende.

- I Kultur- og Fritidsudvalget er vi rigtig glade for den nye placering af Stående Kvinde. Den centrale placering i byens midte betyder, at borgerne får glæde af kunsten og samtidig kan sidde på de nye bænke og følge med i byens pulserende liv, siger formand for udvalget Tim Wulff.

Det nye ståsted bliver hjørnet af Østergade og Hærvejen. Placeringen har været drøftet i mange år.

- Man drøftede i sin tid, da kommunen havde solgt rådhuset i Rødekro, hvilken placering der var bedst for borgerne, og Kulturelt Samråd foreslog en mere synlig placering, fortæller Jørn Gam, der tidligere var formand for Kulturelt Samråd.

- Statens Kunstfond, der i sin tid skænkede skulpturen til Rødekro Kommune, har været med til at udvælge den nye placering, siger formand for Billedkunstrådet Elisabeth Hertzum. I samarbejde med ETU er det nu lykkedes at skabe et godt fodfæste til Stående Kvinde, som fremover kommer til at stå der, hvor borgerne færdes.