Storkontrol ved grænsen

Færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi holder lige nu kontrol lige nord for grænsen.

Politiet kontrollerer den nordgående trafik. Der kigges efter om lastbilerne har betalt vejbenyttelsesafgift, om deres tilladelser er i orden og om køre/hvile-tiderne bliver overholdt.

Desuden er der på rastepladsen opstillet en mobil bremseprøvestand, hvor de tunge køretøjers bremseevne kan testes. Der deltager også to bilinspektører.

Derudover alkohol-testes alle chauffører med et screeningsalcometer.

Stor svindel med afgift

Tidligere kontroller har vist, at udenlandske lastbiler i stor stil snyder med vejbenyttelsesafgiften. Det er en afgift, der skal betales for at køre lastbil i Danmark.

Ved en tidligere kontrol havde 19 af 100 udenlandske lastbiler ikke betalt afgift inden de kørte ind i landet.