Sydbank blødte i fjerde kvartal

Et kæmpe minus i fjerde kvartal efter store nedskrivninger giver utilfredsstillende årsresultat for Sydbank.

Forventede tab på dårlige lån gav som ventet et ordentligt hak i årsresultatet hos Sydbank.

Banken fik et resultat efter skat på 187 millioner kroner i 2013. Det er væsentligt lavere end resultatet fra 2012 på 467 millioner kroner, hvor store nedskrivninger endda også skæmmede tallene.

2013-resultatet er utilfredsstillende på grund af de tidligere udmeldte ekstraordinære nedskrivninger på udlån i fjerde kvartal, lyder det i regnskabet.

I tråd med bankens tidligere udmeldinger landede de samlede nedskrivninger for banken på 1,861 milliarder kroner for hele året.

Resultatet i fjerde kvartal alene blev et underskud på 282 millioner kroner.

De røde tal på bundlinjen skyldes de ekstraordinært store nedskrivninger efter et besøg fra Finanstilsynet i december.

I årsregnskabet fremgår det, at Sydbanks nedskrivninger i fjerde kvartal endte på 888 millioner kroner og er dermed endda større end først udmeldt.

Banken meddelte i december, at den måtte nedskrive med 850 millioner kroner, heraf 500 millioner kroner i ekstraordinære nedskrivninger, efter at Finanstilsynet havde været på besøg og set bankens udlån grundigt igennem.

Der viste sig nogle ubehagelige overraskelser i bøgerne. Nedskrivningerne skyldes ifølge Sydbank primært ekstraordinære nedskrivninger på overtagelsen af Tønder Bank og landbrugsarrangementer generelt.

Banken vil forsøge at undgå sådanne ubehagelige overraskelser i fremtiden ved at holde mere på styr på kreditgivningen. Blandt andet har man styrket bemandingen af bankens risikostyring, oplyser Sydbank i regnskabet.

Sydbank venter i 2014 en højere indtjening som følge af lavere nedskrivninger på udlån, en stigende basisindtjening, højere handelsindtjening og synergier fra købet af Diba Bank.