Sydbank klar med gratis omlægning af lån

Sydbank er nu klar med et alternativ til utilfredse kunder. De tilbyder gratis omlægning af Totalkredit-lån i hele 2016.

Efter flere dages tavshed meddeler Sydbank nu, at de er klar til at hjælpe de kunder, der risikerer forhøjelser af deres bidragssats.

- Vi vil konkret tilbyde alle vores kunder gratis omlægning af Totalkreditlån i hele 2016. Det gælder også omlægning til Sydbanks prioritetslån, siger direktør Jan Svarre til TV SYD.

- Vi har haft en meget udbytterig dialog med rigtig mange af vores kunder over de sidste par uger, og pro-aktivt taget kontakt til mange. Derfor har vi arbejdet på en række tiltag, som imødekommer og afhjælper de negative konsekvenser af de forhøjede bidragssatser.

- Udgifter, der i den forbindelse er forbundet med omlægningen – inkl. tinglysningsafgift – betales af Sydbank, dog undtaget evt. kurstab. Totalkredit yder rabat på den del af gebyrerne, der tilfalder dem. Har du omlagt lån i de første måneder af året, refunderer vi automatisk udgifterne indenfor en måned, fortællerJan Svarre.

- Sydbank har med stor tilfredshed noteret sig, at foreningen Nykredit vil sende 600 mio. kr. retur til Totalkredit, så de kommer kunderne til gavn. Det synes vi er et godt initiativ, som stiller kunderne i fokus. Den seneste tids uro blandt vores kunder med et realkreditlån fra Totalkredit, har optaget os meget.