TV der bevæger dig

Sydbank skjuler sorte penge i skattely

Ifølge intern kommunikation har Sydbank placeret sorte penge i et datterselskab i Schweiz. Sydbank afviser.

Der er placeret sorte penge i Sydbanks datterbank i Schweiz. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Af intern kommunikation fra Sydbank, som Jyllands-Posten har haft adgang til, fremgår det:
 "Der er givet mange sorte penge placeret i schweiziske banker - herunder SYCH (Sydbank Schweiz, red.)."

Jyllands-Posten erfarer, at en nordmand med en trecifret millionformue er kunde i Sydbank, men hans formue og afkastet fra investeringer er med stor sandsynlighed ikke indberettet til de norske skattemyndigheder, hvad banken er bekendt med.

Men på grund af den schweiziske bankhemmelighed skal banken i modsætning til for eksempel i Danmark ikke indberette kundernes formueforhold til de respektive skattemyndigheder.

Sydbanks schweiziske datterbank har også danske kunder, der bor i Danmark. I et skriftligt svar fra bankens chefjurist, Karin Sønderbæk, lyder det:

"Formålet med banken i Schweiz var at tilbyde bankydelser og -produkter til formuende kunder, heriblandt danskere bosiddende uden for Danmark. Banken har ikke haft til formål at betjene kunder bosiddende i Danmark, men dette udelukker ikke, at der i et begrænset omfang er danske kunder."

Sydbank afviser, at den har brudt loven på den måde.

Jyllands-Posten skriver dog, at den har set annoncemateriale på dansk fra banken, hvor der reklameres for mulighederne for at optimere arve- og formueforhold - blandt andet ved at investere friværdi i en spansk eller fransk ejendom via Sydbank Schweiz.

Sydbanks chefjurist har ifølge Jyllands-Posten følgende kommentar til skatterådgivningen af kunderne:

"I Sydbank Schweiz indgår skattereglerne også i rådgivningen. Banken yder ikke rådgivning om eller tilbyder produkter, som udelukkende er baseret på skatteregler", hedder det. Og videre:

"Banken har en klar sondring mellem på den ene side at inddrage de skattemæssige konsekvenser af bankens produkter, som en kunde kan vægte tungt, og på den anden side ikke at vejlede kunder om, hvordan de kan unddrage sig skattepligt".