TV der bevæger dig

Sydbanks kunder har en god økonomi

Sydbanks halvårsregnskab for første del af 2017 viser, at bankens kunder har fået en bedre økonomi.

Sydbanks halvårsregnskab for første del af 2017 viser, at bankens kunder har fået en bedre økonomi.

Sydbanks ledelse vurderer selv regnskabet for 1. halvår 2017 som meget tilfredsstillende - og tilskriver det en sund økonomisk udvikling hos bankens kunder. 

Bankens kunder har det generelt godt økonomisk.

Karen Frøsig, adm. direktør, Sydbank

- Bankens kunder har det generelt godt økonomisk, hvilket medfører et lavt behov for nedskrivninger på udlån. Det nuværende renteniveau kombineret med en relativ lav efterspørgsel efter nye udlån og en intens konkurrence medfører, at der fortsat er pres på nettorenteindtægterne. Jeg kan dog glæde mig over, at det er lykkedes at opveje faldet i nettorenteindtægterne med en stigning i øvrige basisindtægter, således at vi har formået at realisere en samlet basisindtjening på niveau med samme periode i 2016, siger Sydbanks adm. direktør Karen Frøsig.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. halvår 2017 

  • Resultat på 816 millioner kroner giver en egenkapitalforrentning på 14,2 procent efter skat.
  • Indtjening på i alt på 2.232 millioner kroner er på niveau med samme periode i 2016.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 9 millioner kroner og falder med 90 millioner kroner i forhold til samme periode  i 2016.