TV der bevæger dig

Tabt kamp mod højspændings-ledninger

Flere års kamp for 1.500 grundejere er tabt. De har protesteret mod, at Energinet vil opføre nye højspændingsmaster fra Kassø ved Aabenraa til Tjele nær Viborg.

02:39

Masterne bliver 44,5 meter høje, og de skal bære ledninger på to gange 400 kilovolt.

1 af 2

Beboerne krævede at få kablerne gravet ned, men det statslige selskab Energinet mener, at det ikke er teknisk muligt at transportere højspænding på 400 kilovolt i jordkabler.

Kun 8,6 kilometer af den samlede strækning på knap 180 kilometer graves ned.

Miljøcentrene i Odense og Århus har  nu lagt linjeføringen fast og godkendt højspændingsmasterne.

En af beboerne langs strækningen, Gitte Nielsson, Hjartbro, afleverede i 2005 1.500 protester mod projektet, der skal forstærke el-nettet i Jylland.

Men protesterne er ikke blevet hørt.

Energinet regner med at få alle tilladelser på plads i december, så højspændingsledningerne kan rulles ud.

Mest sete på tvsyd.dk