Tabt kamp mod højspændings-ledninger

Flere års kamp for 1.500 grundejere er tabt. De har protesteret mod, at Energinet vil opføre nye højspændingsmaster fra Kassø ved Aabenraa til Tjele nær Viborg.

Beboerne krævede at få kablerne gravet ned, men det statslige selskab Energinet mener, at det ikke er teknisk muligt at transportere højspænding på 400 kilovolt i jordkabler.

Kun 8,6 kilometer af den samlede strækning på knap 180 kilometer graves ned.

Miljøcentrene i Odense og Århus har  nu lagt linjeføringen fast og godkendt højspændingsmasterne.

En af beboerne langs strækningen, Gitte Nielsson, Hjartbro, afleverede i 2005 1.500 protester mod projektet, der skal forstærke el-nettet i Jylland.

Men protesterne er ikke blevet hørt.

Energinet regner med at få alle tilladelser på plads i december, så højspændingsledningerne kan rulles ud.