Transport-formand trækker sig efter fejl

Peter Provstgaard fra Kollund har valgt at udtræde af transportorganisationen ITDs bestyrelse og overlade formandsposten til den hidtidige næstformand Gert Jakobsen. Det sker efter, at der er konstateret fejl Peder Provstgaards vognmandsfirma med håndteringen af udenlandske lastbiler.

ITD er brancheorganisation for den danske vejgodstransport og har hjemsted i Padborg.

ITD oplyser i en pressemeddelelse mandag aften, at Peter Provstgaard begrunder sin beslutning med, at der i hans virksomhed DTK A/S i Padborg er konstateret procedurefejl, så der er givet forkerte anvisninger til chaufførerne ved opstart af transporter med udenlandske lastbiler.

- Vores procedurer bliver nu undersøgt til bunds, og vi vil naturligvis rette op, hvor der er begået fejl. Jeg har fundet det mest rigtigt at trække mig fra formandsposten, imens vi får fuldstændig klarhed over sagerne. Vi kan ikke leve med, at der er nogen som helst tvivl om ITD?s formand. Er reglerne blevet overtrådt, skal jeg være den første til at beklage. I første omgang skal vi have tingene undersøgt, og det sker bedst ved, at ITD?s og mine personlige interesser holdes fuldstændigt adskilte, siger Peter Provstgaard.

Næste generalforsamling i ITD finder sted i april 2014. Her vil tre ud af i alt syv bestyrelsesposter være på valg. Den nye bestyrelse vil herefter konstituere sig.