Trods protest: Muslingefiskeri i Flensborg Fjord forbydes ikke

Fødevare- og Fiskeriminister Mogens Jensen, Socialdemokratiet, vil ikke forbyde muslingefiskeri i Flensborg Fjord, selvom borgmestrene i Aabenraa og Sønderborg ønsker et forbud.

Flensborg Fjord er ramt af iltsvind. Det er så alvorligt, at Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa, Venstre og Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg, Socialdemokratiet, i sommer henvendte sig til Fødevare- og Fiskeriministeren.

Borgmestrene ønskede et forbud mod at skrabe fjorden med større både, men det har de, trods protester, nu fået afslag på, skriver JydskeVestkysten.

- Udfordringen med iltsvind er desværre ikke enestående for Flensborg Fjord, men findes i store dele af de indre danske farvande – også i områder hvor der ikke fiskes muslinger. Effekten af muslingefiskeri på forekomsten af iltsvind i indre danske farvande vurderes af DTU Aqua at være marginal sammenlignet med effekten af tilførsel af næringsstoffer fra land. Derfor vurderes det ikke, at der er biologisk grundlag for at lukke for muslingefiskeriet i Flensborg Fjord, lyder det fra ministeren.

Hos borgmesteren i Aabenraa havde håbet været, at miljøet blev prioriteret endnu mere, men han kan ikke modsige det faglige svar fra ministeren.

- Jeg bliver nødt til at bøje mig for den faglige konklusion. Den kan vi som kommune ikke stille noget op imod, så jeg tager svaret til efterretning, siger han.