Tusindvis mangler praktikplads

Manglen på praktikpladser til håndværkerlærlinge og elever er blevet katastrofal.

Tusindvis af unge snubler i starten i af deres uddannelse.

Undervisningsministeriet har opgjort, at der var 7.195 praktikpladssøgende elever i alt ved udgangen af december 2009.

Det er en stigning på 3.299 elever eller 85 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Af de søgende var 3.369 elever i skolepraktik.
 
Arbejdsgiverne kan få et tilskud på 50.000 kroner, når de ansætter en lærling eller elev, men det batter ikke.

- Det uforsvarligt at tage en lærling ind, når vi ikke har nok arbejde, siger tømrermester Claus Federau, Aabenraa.

På teknisk skole i Aabenraa, EUC, mærker eleverne krisen. En hel klasse på 15 lærlinge på tømrerlinjen mangler praktikpladser.

Mange af dem vælger at holde pause i uddannelsen for at tage ufaglært arbejde, indtil tiderne bliver bedre. Alternativt er skolepraktik på EUC, men eleverne stoler ikke på, at den vil kvalificere dem til arbejdsmarkedet.

De rå tal

Undervisningsministeriet sat tal på krisen:

?Der er indgået 26.799 uddannelsesaftaler i perioden 1. januar til 31. december 2009. Det er et fald på 20 procent i forhold til samme periode sidste år.
 
?Der var 59.001 igangværende uddannelsesaftaler opgjort den 31. december 2009. Det er et fald på 6.928 aftaler eller 11 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.
 
?Nytilgangen til skolepraktikken har indtil udgangen af december 2009 været på 4.045 elever. Nytilgangen til skolepraktik er forøget med 2.196 elever eller 119 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.
 
?Der var 3.515 elever i skolepraktik ultimo december 2009. Det er en stigning på 1.933 elever eller 122 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.
 
?Der er optaget 1.545 elever i erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik i perioden frem til 31. december 2009. Det er en stigning på 468 elever eller 43 procent i forhold til samme periode sidste år.
 
?Der var 1.047 elever i gang med en erhvervsuddannelse uden virksomhedspraktik ultimo december 2009. Det er en stigning på 225 elever eller 27 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.  

Undervisningsministeriet