Udbytte fra Sydbank på en krone pr. aktie

Aktionærerne i Sydbank får et udbytte på en krone af hver aktie med et pålydende på ti kroner. Det besluttede generalforsamlingen torsdag i Aabenraa.

Fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen aflagde sin sidste beretning. Han udtræder af bestyrelsen på grund af bankens aldersgrænse. Han er 65 år.

Efter generalforsamlingen besluttede repræsentantskabet nyvalg til bestyrelsen af Claus Christensen, Ålborg og Erik Bank Lauridsen, Esbjerg.

Ny bestyrelse

Bestyrelsen konstituerede sig med direktør Anders Thoustrup som formand og Hanni Toosbuy Kasprzak som næstformand.

Den nye bestyrelsesformand stammer fra Randers. Her har han blandt andet været med til at skabe elektronikvirksomheden Thoustrup og Overgaard, der nu er fusioneret og solgt videre.

Anders Thoustrup er aktiv i flere erhvervsvirksomheder. Han er blandt andet med i ejerkredsen bag Maskinfabrikken Fornax, hvor han også er bestyrelsesformand. Herudover deltager han i en række andre bestyrelser, i flere som formand, og han er også medejer af en stor landbrugsfarm i Zambia.

Randrusianeren kommer i Sydbanks bestyrelse til at køre tæt parløb med Hanni Toosbuy Kasprzak fra Haderslev, der tager over som ny næstformand.

Hun har været medlem af bankens bestyrelse siden 2006 og har også stor erfaring med bestyrelsesarbejde fra ECCO. I dag er Hanni Toosbuy Kasprzak blandt andet formand for bestyrelserne i ECCO Holding A/S og ECCO Sko A/S.