TV der bevæger dig

Udgifter til vildsvinehegnet blev glemt

Naturstyrelsen har glemt flere udgifter i regnskabet for opførelsen af vildsvinehegnet ved grænsen til Tyskland.

Den samlede udgift til vildsvinehegnet vil fortsat holde sig under budgettet. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Naturstyrelsens første melding var, at vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse kun ville koste 45 millioner kroner mod de bevilgede 79,5 millioner kroner. Men flere udgifter var glemt i regnskabet, viser det sig nu. Det skriver Jydske-Veskysten.

Af et svar, som miljøminister Lea Wermelin (S) har givet til Miljø- og Fødevareudvalget på et spørgsmål stillet af lokalvalgte Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), fremgår det, at man havde glemt visse poster i regnskabet.

- Dette er efterfølgende berigtiget, idet de 45 millioner kroner alene vedrører selve anlægsudgiften og ikke omfatter bl.a. projektledelse, rådgivning, drift og vedligehold af hegnet i perioden samt tilretninger af hegnet bl.a. for at forebygge, at hjortevildt ikke kommer til skade, skriver miljøministeren i svaret.

Lea Wermelin fastholder i svaret, at prisen på etablering, drift og vedligehold af hegnet forventes at blive billigere end de 79,5 millioner kroner, men understreger, at det endnu er for tidligt at opgøre de samlede udgifter.