Ulovlig jollehavn splitter bysamfund

En ulovlig opført jollehavn har fået sindene i kog omkring den lille strand Loddenhøj ved Løjt Land.

Siden 2020 har der ligget en jollehavn på Loddenhøj Strand, og den deler vandene i en grad, så selv Moses ville være udfordret.

Efter klager fra lokalområdet er den ellers færdiggjorte jollehavn i foråret blevet erklæret ulovlig.

Det sker som følge af, at flere uvildige nævn har underkendt Kystdirektoratets godkendelse af havnen og siden Aabenraa Kommunes lokalplan for området, der ellers banede vejen for en realisering af det lokale jollelaugs havneplaner.

FAKTA: En tidslinje over Loddenhøj Jollehavn

2014: Kystdirektoratet giver en tilladelse til jollehavn på Loddenhøj Strand.


2019: Kystdirektoratet fornyer tilladelsen til jollehavn på Loddenhøj Strand.


30. oktober 2019: Aabenraa Kommune vedtager en ny lokalplan for området.


19. marts 2020: Planklagenævnet modtager en række klager. Nævnet afviser dog at "tillægge klagerne opsættende virkning".

Foråret/sommeren 2020: Jollelauget etablerer jollehavnen, så den er færdig i sommerperioden 2020.


Marts 2021: Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Kystdirektoratets to forlængelser af tilladelsen til jollehavnen, der blev meddelt 24. september 2014, idet Kystdirektoratet ikke kunne forlænge tilladelsen uden fornyet behandling.


12. maj 2021: Planklagenævnet ophæver kommuneplantillægget, og derved ophæves lokalplanen, da den ikke længere er i overensstemmelse med kommuneplanen. Det betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen ikke længere gælder.


3. juni 2021: Byrådet i Aabenraa Kommune tager ophævelsen af lokalplanen til efterretning. 'Vækstudvalget For Land og By' skal træffe beslutning om, kommunen ønsker at lovliggøre anlæg på land, som primært er parkeringspladsen. 

Dette kan ske ad to veje:

- Retlig lovliggørelse (ny lokalplan eller landzonetilladelse)

- Fysisk lovliggørelse (fjerne landanlæg i form af parkeringsplads m.v.).


Kilde: Aabenraa Kommune

- Den må ikke være her

Foreningen Bevar Loddenhøj Strand har indsendt adskillige klager til de forskellige instanser i forbindelse med planerne - og siden etableringen af jollehavnen.

Formanden Birte Schultz er glad for, at jollehavnen af flere instanser er blevet gjort ulovlig.

- Den jollehavn må jo ikke være her, og hvis den skulle være her, så skulle den ikke have været på den her måde, lyder det fra Birte Schultz, der mener, at den politiske proces har båret præg af urent trav.

Ærgerlig jolleformand

På den anden side af kajkanten står jollelaugets formand, Carsten Kjærgaard. Han ærgrer sig over den nu ulovlige jollehavn.

- Det er jo trist, synes jeg. Nu er jeg jo advokat til daglig og har arbejdet meget med forfatningsret, så jeg ved, at hvis en tilladelse bliver kendt ugyldig, og man har gennemført projektet, så skal man prøve at kigge på det igen, siger Carsten Kjærgaard.

Og det er netop det som både myndigheder, men mest af alt Aabenraa Kommune skal undersøge. Skal man lave en ny lokalplan og lade jollehavnen blive? Eller skal man rive den ned igen?

Spørger man Birte Schultz, så er svaret entydigt.

- Det skal fjernes. Det er ulovligt.

Jollelaugets formand er ikke overraskende uenig. 

- Vi har en programerklæring om, at vi vil bygge og drifte en jollehavn, så jeg synes, den skal lovliggøres, siger Carsten Kjærgaard.

Det er nu op til politikerne i Aabenraa Kommune at tage stilling til, hvad der skal ske med havnens land-elementer, mens det ude på vand stadig er Kystdirektoratet, der har bestemmelsesretten.